Jag skriver återkommande för tidningen Tillväxt, Handelsbankens tidning för skogsägare och lantbrukare. Du hittar det senaste numret här.